Handledarutbildning / Introduktionsutbildning

Handledarutbildningens mål

Vårt mål är att hjälpa handledaren att göra den privata ”mängdträningen” säkrare och effektiv men också glädjefull.

Förutom rätt kunskap så tror vi mycket på entusiasm och inspiration. Vi lägger därför stor vikt vid just detta under våra kurser, vi vill också inspirera både elev och handledare att skapa en trevlig atmosfär under lärandet.

Efter utbildningen ska hon/han lättare kunna dela med sig av sin erfarenhet som bilförare på ett sätt som underlättar för eleven att kunna utvecklas till en mer säker och miljövänlig förare. På kursen belyser vi de regler och risker som finns vid den privata mängdträningen, men också möjligheterna att öva rätt saker på rätt sätt och vid rätt tillfälle!

Vi erbjuder dessutom dig som handledare ett samarbete där vi lägger grunden för elevens utbildning, varefter eleven mängdtränar tillsammans med dig som handledare.

På så sätt får du som handledare och eleven större möjlighet att påverka utbildningen så att den blir säkrare och mer effektiv vilket sänker kostnaden för elevens körkortsutbildning!

Handledarutbildningen ska även bidra till att eleven blir en riskmedveten förare.

Vi inleder kursen med en presentation av innehåll samt upplägg och vi uppmanar er att komma med frågor samt aktivt delta i diskussioner under kursen.

Efter handledarutbildningen rapporterar vi till Transportstyrelsen att ni genomfört utbildningen.

Glöm inte giltig legitimation på samtliga deltagande

Utbildningen består av tre moment: 

  1. Målet med körkortsutbildningen samt regler för övningskörning
  2. Planering och strukturering av övningskörningen
  3. Trafiksäkerhet och miljö

I de olika momenten tas bland annat upp handledarens juridiska och moraliska ansvar, krav och bedömningskriterier vid förarprov, körerfarenhetens betydelse och på vilka sätt handledare och elev kan tolka samma trafiksituation olika.

Anmälan

Gör din anmälan till kursen via länken nedan.