Handledarutbildning / Introduktionsutbildning

Handledarutbildningens mål

Nu håller vi samtliga kurser på distans vilket ger fler möjlighet att erbjudas plats, detta innebär att ni inte behöver komma till trafikskolan utan att ni kan sitta hemma eller på annan plats utan smittspridningsrisk. Ni bokar som vanligt på e-handeln och i god tid innan kursstart så kommer en länk att skickas till den mejl som ni bokat på.

Vårt mål är att hjälpa handledaren att göra den privata ”mängdträningen” säkrare och effektiv men också glädjefull.

Förutom rätt kunskap så tror vi mycket på entusiasm och inspiration. Vi lägger därför stor vikt vid just detta under våra kurser, vi vill också inspirera både elev och handledare att skapa en trevlig atmosfär under lärandet.

Efter utbildningen ska hon/han lättare kunna dela med sig av sin erfarenhet som bilförare på ett sätt som underlättar för eleven att kunna utvecklas till en mer säker och miljövänlig förare. På kursen belyser vi de regler och risker som finns vid den privata mängdträningen, men också möjligheterna att öva rätt saker på rätt sätt och vid rätt tillfälle!

Vi erbjuder dessutom dig som handledare ett samarbete där vi lägger grunden för elevens utbildning, varefter eleven mängd tränar tillsammans med dig som handledare.

På så sätt får du som handledare och eleven större möjlighet att påverka utbildningen så att den blir säkrare och mer effektiv vilket sänker kostnaden för elevens körkortsutbildning!

Handledarutbildningen ska även bidra till att eleven blir en riskmedveten förare.

Vi inleder kursen med en presentation av innehåll samt upplägg och vi uppmanar er att komma med frågor samt aktivt delta i diskussioner under kursen.

Efter handledarutbildningen rapporterar vi till Transportstyrelsen att ni genomfört utbildningen.

Glöm inte att ni måste visa giltig legitimation på samtliga deltagande.

Utbildningen består av tre moment: 

  1. Målet med körkortsutbildningen samt regler för övningskörning
  2. Planering och strukturering av övningskörningen
  3. Trafiksäkerhet och miljö

I de olika momenten tas bland annat upp handledarens juridiska och moraliska ansvar, krav och bedömningskriterier vid förarprov, körerfarenhetens betydelse och på vilka sätt handledare och elev kan tolka samma trafiksituation olika.

Anmälan

Gör din anmälan till kursen via länken nedan.